Gedichten:
Onze huisdichter Maurice Moyaerts is verknocht aan Haspengouw en heeft er dan ook al vele gedichten over geschreven, zowel in het AN, Zuid-Limburgs dialect als in het Frans. Hier vindt u enkele van zijn werken.

Merk op dat op deze werken het auteursrecht rust en zij dus niet gekopieerd of op om het even welke wijze gereproduceerd mogen worden zonder de expliciete goedkeuring van Maurice Moyaerts.

U kan de verschillende gedichten raadplegen door een keuze te maken in het lijstje hierboven en vervolgens op "Open" te klikken.

Veel leesplezier.

Copyright © 2004-2009 Quintux